Favorieten Favorieten

Afdruk

Bedrijfsinformatie

DMVE S.à r.l.
Dominique Vervoort

6, route de Wilwerdange
L-9911 TROISVIERGES

info@relax-cottage.com
DE-Tel.: +49 (0) 6561 69 77 360
LUX-Tel.: +352 20 600 808

Handelsregister nr. B179210
BTW-identificatienummer: LU26349252

Kantooruren:

Maandag t/m vrijdag: 09:00-15:00 uur
Zaterdag en zondag: alleen per e-mail
Ons kantoor is niet bemand op feestdagen.

Relax-Cottage® is een geregistreerd handelsmerk van DMVE S.à r.l.

Copyright 2018-Relax-Cottage®

Mededeling over onlinegeschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Disclaimer

1. Inhoud van het online-aanbod

De auteur staat niet in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove nalatige schuld van de auteur.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden indien de auteur kennis had van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat de links werden gemaakt, geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te bespeuren was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.
Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden!
Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent verwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.

Fotocredits:

© Michel Vervoort & Fotolia

Foto's en videobeelden van restaurants, omgeving, eten en drinken werden ter beschikking gesteld door de respectievelijke eigenaars. Veel dank.
Alle foto's en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Internetagentschap:

netpeak, Prüm / Eifel